Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 3.1.2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 3.1.2016 Program: 1) Určení zapisovatele a ověřovatelů 2) Schválení programu jednání 3) Poplatek za svoz komunálního odpadu za rok 2016 4) Zaměření vrtu č. 3 5) Dotace z Programu obnovy venkova Vysočiny na rok 2016 6) Rozpočet na rok 2016 7) Inventarizace majetku obce ke dni 31.12.2015 8) Práce v lesích 9) Odměny za práce 10) Různé 11) Příjmy a výdaje