Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice konaného dne 27.9.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 27.9.2015

Program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
2) Schválení programu jednání
3) Stavba třetího vrtu vodovodu
4) Zateplení podkroví budovy OÚ
5) Hospodaření v obecních lesích
6) Setkání rodáků
7) Brigády
8) Různé
9) Příjmy a výdaje