Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 18.12.2022

 Program:        
            1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
            2) Schválení programu jednání
            3) Rozpočet obce na rok 2023
            4) Střednědobý rozpočtový výhled na období 2024-2027
            5) Inventarizace majetku obce ke dni 31.12.2022
            6) Investiční a neinvestiční záměry obce
            7) Práce v obecních lesích
            8) Komplexní pozemkoví úprava – zjišťování hranic
            9) Výměna svítidel v prostorách mateřské školy
            10) Různé
            11) Příjmy a výdaje
 
       Příští zasedání ZO obce Dubovice se uskuteční dne  29.1.2023 v 18.00 v hasičárně v Dubovicích.