Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 14.8.2022

 Program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
2) Schválení programu jednání
) Schválení plánu obnovy
4) Změna rozpočtu č.5
5) Různé
6) Příjmy a výdaje 
Příští zasedání ZO obce Dubovice se uskuteční až po zvolení nového zastupitelstva obce.