Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 12.6.2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 12.6.2016 Program: 1) Určení zapisovatele a ověřovatelů 2) Schválení programu jednání 3) Stavební úpravy v prostorách budovy OÚ a školky 4) Oprava místních komunikací 5) Přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 6) Závěrečný účet obce za rok 2015, účetní závěrka ke dni 31.12.2015 7) Práce v obecních lesích 8) Různé 9) Příjmy a výdaje 1) Určení zapisovatele a ověřovatelů