Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 181 ze dne 3. 4. 2011

 Program zasedání:

1) Informace o cestách
2) Bankovní produkt
3) Žádost o pozemek Weidemannová
4) Výdaje
5) ZO převod pozemku
6) Přestavba školky
7) Značky do "Klik"
8) Odbor životního prostředí schvaluje zalesnění pozemku za kravínem
9) Buldozer za kravín
10) Plnění úkolů z předchozího zastupitelstva
12) Program příštího zastupitelstva
 
Příští jednání se uskuteční: 24. dubna 2011 od 18:00 v kanceláři obecního úřadu Dubovice.
 
Program jednání:
1) Kontrola plnění úkolů
2) Schvalování výdajů a příjmů obce
3) Diskuze
4) Různé