Veřejná vyhláška Oznámení změny termínu konání opakovaného veřejného projednání návrhu " Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území"