Veřejná vyhláška Kraje Vysočina

 Veřejná vyhláška o vydání aktualizace č. 1 zásad územního rozvoje Kraje Vysočina - opatření obecné povahy.