Setkání u vánočního stromu

 Milí sousedé,
v neděli dne 8. prosince 2013 v 17:00 hodin,
 
v poklidné atmosféře přátelského setkání chceme připomenout blížící se Vánoce. Přijměte tedy pozvání na rozsvěcení vánočního stromu v Dubovicích spojeného s pozesením v hasičárně a podáváním malého občerstvení.
 
Stdečně Vás všechny zveme
 
Zastupitelstvo obce Dubovice