Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky a k výkonu činnosti – komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Dubovice

 Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky a k výkonu činnosti – komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Dubovice
 
dubovice.cz/sites/default/files/KoPU_Dubovice_-_Povereni_ke_vstupu_VV_katastr_sbor_.pdf