P O Z V Á N K A Na zasedání zastupitelstva obce Dubovice, které se koná dne 29.1.2023

 Zastupitelstvo obce Dubovice
 
P O Z V Á N K A
 
Na zasedání zastupitelstva obce Dubovice, které se koná dne 29.1.2023 od 18.00 hodin v hasičárně v Dubovicích.
 
 
Návrh programu:       
 
1)     Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2)     Schválení programu jednání
3)     Řešení systému čištění odpadních vod v obci, návštěva projektanta
4)     Kompletní pozemková úprava
5)     Práce v lese
6)     Investiční záměry obce
7)     Různé
8)     Příjmy a výdaje
 
 
V Dubovicích  dne 20.1.2023
 
                                              
 
                                                                                                          JUDr. Jaroslav Váňa
 
                                                                                                                starosta obce