P O Z V Á N K A Na zasedání zastupitelstva obce Dubovice, které se koná dne 20.11.2022

 Zastupitelstvo obce Dubovice
 
P O Z V Á N K A
 
Na zasedání zastupitelstva obce Dubovice, které se koná dne 20.11.2022 od 18.00 hodin v hasičárně v Dubovicích.
 
 
Návrh programu:       
 
1)     Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2)     Schválení programu jednání
3)     Volba členů finančního a kontrolního výboru
4)     Návrh rozpočtu obce na rok 2023
5)     Návrh rozpočtového výhledu obce na období 2024-2027
6)     Investiční záměry obce
7)     Různé
8)     Příjmy a výdaje
 
 
V Dubovicích  dne 11.11.2022
 
                                              
 
                                                                                                          JUDr. Jaroslav Váňa
 
                                                                                                                starosta obce