P O Z V Á N K A Na ustavující zasedání zastupitelstva obce Dubovice, které se koná dne 23.10.2022

 Zastupitelstvo obce Dubovice
 
P O Z V Á N K A
 
Na ustavující zasedání zastupitelstva obce Dubovice, které se koná dne 23.10.2022 od 18.00 hodin v hasičárně v Dubovicích.
 
 
Návrh programu:       
 
1)     Slib členů zastupitelstva obce
2)     Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3)     Schválení programu jednání
4)     Volba starosty a místostarosty
5)     Zřízení finančního a kontrolního výboru
6)     Rozhodnutí o odměnách za výkon funkce člena zastupitelstva
7)     Různé
8)     Příjmy a výdaje
 
 
V Dubovicích  dne 14.10.2022
 
                                              
 
                                                                                                          JUDr. Jaroslav Váňa
 
                                                                                                                 starosta obce