Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků

V souladu s ustanovením § 14 písm.d) Zákona č.275/2012 Sb. o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů informuji o počtu a sídle volebních okrsků
v obci Dubovice:
počet okrsků: 1
sídlo volebního okrsku č.1: Hasičská zbrojnice, Dubovice čp.16

V Dubovicích dne 28.11.2017
JUDr.Jaroslav Váňa
starosta obce DUBOVICE

„Snažme se žít tak, aby naší smrti litoval i majitel pohřební služby.“ Mark Twain