AKTUALIZACE PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ KRAJE VYSOČINA PRO OBDOBÍ 2016-2025 s výhledem do roku 2035

 Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
– zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci: „Aktualizace Plánu odpadového hospodářství 
Kraje Vysočina pro období 2016-2025 s výhledem do roku 2035“ 
 
dubovice.cz/sites/default/files/2022_SEA_POH_Vysocina_oznameni.pdf
 
dubovice.cz/sites/default/files/AKT POH KRAJE VYSOČINA - zahájení zř.pdf