07_Rekognoskace_terenu

07_Rekognoskace_terenu

Zjišťujeme, kolik ryb je ještě na kraji.