Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Dubovice za rok 2014

 Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Dubovice za rok 2014.
Závěr : " Nebyly zjištěny chyby a nedostatky"
Závěrečný účet obce 2014