Zasedání zastupitelstva č. 170 z 1. srpna 2010

 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice ve formátu pdf. Pokud nejde otevřít, stáhněte si Adobe reader.

Na programu jednání bylo:

 1. Náklady uplynulého období

2. Prodej pozemku p.č.36 v KÚ Dubovice

 

Příští zasedání ZO bude dne 22. 8. 2010 v 19:00 hodin.