Zasedání zastupitelstva č. 169 ze dne 11. července 2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice ve formátu pdf. Pokud nejde otevřít, stáhněte si Adobe reader.

Na programu jednání bylo:

 

1. Náklady uplynulého období

2. Žádost o prodej pozemku

3. Stanovení počtu volených členů zastupitelstva

4. Nájemné za pronájem části pozemků kolem kravína

 

Příští zasedání ZO bude dne 1. 8. 2010 v 19:00 hodin.