Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 26.7.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 26.7.2015 Program: 1) Určení zapisovatele a ověřovatelů 2) Schválení programu jednání 3) Změna územního plánu obce 4) Revize hromosvodu na budově OÚ 5) Zateplení podkroví budovy OÚ 6) Různé 7) Příjmy a výdaje Příští zasedání ZO obce Dubovice se uskuteční dne 23.8.2015 v 18.00 v hasičárně v Dubovicích