Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konané dne 19.4.2015

Zápis  ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice konaného dne 19.4.2015
 
1) Určení zapisovatele a ověřovatele
2) Další provoz a využití budovy OÚ pro školku, přefakturace elektřiny
3) Likvidace biologického odpadu
4) Oprava silnic
5) Inventarizace majetku
6) Prodej dřeva z obecních lesů
7) Převod cest do vlastnictví obce
8) Vzorkování vody
9) Výstavba nového vrtu pro obecní vodovod
10) Brigády
11) Různé