Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 230 ze dne 4. 5. 2014

Program zasedání:
1) Palivové dřevo
2) Pavel Höfer – vyčištění vlásenické stráně po těžbě
3) Zalesnění holiny na kopci
4) Dopravní značení Dubovice
5) Třetí vrt
6) Podružná měření ve školce
7) Ekokom
8) Stromky za kravínem
9) Školka – obklad soklu
10) Příjmy a výdaje
 
Příští zasedání se uskuteční 1. června od 18:00 v budově obecního úřadu v Dubovicích.
Program zasedání:
1) Schvalování výdajů a příjmů obce
2) Diskuze
3) Různé