Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 229 ze dne 6. 4. 2014

 Program zasedání:
1)        Zalesnění holin

2)        Dopravní značení v obci
3)        Kontrolní komise
4)        Rozpočet obce na rok 2014, Závěrečný účet a Účetní závěrka
5)        Stavební úpravy na zahradě školky
6)        Prodej zápražových kamenů
7)        Změna rozpočtu č. 1/2014
8)        Usnesení o schválení Zprávy o uplatňování Územního plánu a Pokynů pro zpracování změny č. 4
9)        Třetí vrt
10)     Stavba plotu v chatové oblasti
11)     Roundup aplikovat za kravínem
12)     Brigády
13)     Školka – obklad soklu
14)     Úklid na vlásenické stráni
15)     Příjmy a výdaje

 
Příští zasedání se uskuteční 4. května od 18:00 v budově obecního úřadu v Dubovicích.
Program zasedání:
1)      Schvalování výdajů a příjmů obce
2)      Diskuze
3) Různé