Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 228 ze dne 9. 3. 2014

Program zasedání:
1) Zalesnění holin
2) Dopravní značení v obci
3) Palivové dříví
4) Kontrolní komise
5) Příspěvek hasičům na provoz
6) Rozpočet obce na rok 2014
7) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013
8) Rozpočtový výhled
9) Příjmy a výdaje

Příští jednání Zastupitelstva obce se uskuteční dne 9. 4. 2013 v 18.00 hodin v budově obecního úřadu.
1) Schvalování výdajů a příjmů obce
2) Diskuze
3) Různé