Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 212 ze dne 24. 2. 2012

 Program ze zasedání:
 
1)        Dokup akumulačních kamen do školky
2)        Školné ve školce pro příští rok a pronájem další třídy
3)        Finanční výbor – úkol
4)        Vyhláška na výběr poplatků za odpady
5)        Zápis z mimořádné schůze zastupitelstva konané 11. 2. 2013:
6)        Sestavení rozpočtu na rok 2013
7)    Příjmy a výdaje
 

Příští zasedání 17. března 2012 v obecním úřadě Dubovice od 18:00.
1) Schvalování výdajů a příjmů obce
2) Diskuze
3) Různé