Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 211 ze dne 27. 1. 2013

Program ze zasedání:
1) Dokup akumulačních kamen do školky
2) Investiční a jiné podněty z výroční schůze obce – úprava termínů
3) Finanční výbor – úkol - splněno
4) Sestavení rozpočtu na rok 2013
5) Jistič elektřiny pro školku
6) Schválení rozpočtové změny číslo 3 pro rok 2012
7) Brigády
8) Zajištění žaluzií do oken v rámci dokončení budovy školky
 
 
Příští zasedání 24. února 2012 v obecním úřadě Dubovice od 18:00.
1) Schvalování výdajů a příjmů obce
2) Diskuze
3) Různé