Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 210 ze dne 6. 1. 2013

Program zasedání:
1) Odprodej pozemku Petru Svitákovi
2) Investiční a jiné podněty z výroční schůze obce
3) Výsledky odběrů vody
4) Finanční výbor - úkol
5) Sestavení rozpočtu na rok 2013
6) Jistič elektřiny pro školku
7) Občanské sdružení „Sbor dobrovolných hasičů Dubovice“
8) Zajištění žaluzií do oken v rámci dokončení budovy školky
Příští zasedání 27. ledna 2013 v obecním úřadě Dubovice od 18:00.
1) Schvalování výdajů a příjmů obce
2) Diskuze
3) Různé