Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 209 ze dne 16. 12. 2012

 Zápis viz níže.
Příští jednání se uskuteční 6. ledna 2012 v obecním úřadu.