Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 208 ze dne 18. 11. 2012

Program zasedání:

1)        Odprodej pozemku Petru Svitákovi

2)        Výroční schůze 2012
3)        Prodej zápražových kamenů
4)        Finanční komise - úkol
5)        Žádost paní Váňové
 
Příští zasedání 16. prosince 2012 v obecním úřadě Dubovice od 18:00.
1) Schvalování výdajů a příjmů obce
2) Diskuze
3) Různé