Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 207 ze dne 28. 10. 2012

Program zasedání:
1) Odprodej pozemku Petru Svitákovi
2) Stromky Sankotovi
3) Žádost o souhlas se stavbou sociálního zařízení
4) Pan Randa – žádost o odprodej pozemku u chaty
5) Změna územního plánu č. 4
6) Vrty
7) Podklady na další jednání – Jana Höferová
8) Nabídka zápražových kamenů k odkoupení
9) Příspěvek na školné dítěte předškolního věku
10) Dokončení školka
11) Kontrola pitné vody
12) Souhlas se stavbou
13) Smlouva s Krajem Vysočina o poskytnutí dotace
14) Změna rozpočtu č. 2/2012
15) Vánoční osvětlení
16) Příjmy a výdaje
Příští zasedání 18. listopadu 2012 v obecním úřadě Dubovice od 18:00.
1) Schvalování výdajů a příjmů obce
2) Diskuze
3) Různé