Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 206 ze dne 7. 10. 2012

  Program zasedání:

1) Odprodej pozemku Petru Svitákovi
2) Revize hasicích přístrojů
3) Odečty počítadel elektro a vody pro školku
4) Nové prostory obecního úřadu
5) Změna územního plánu č. 4
6) Vrty
7) Cvičení joga
8) Nabídka zápražových kamenů k odkoupení
9) Smlouva s městem Pelhřimov o školní a předškolní docházce dětí z Dubovic
10) Dokončení školka
11) Reklamace faktury
12) Smlouva s Raab Karcher Staviva
13) Příjmy a výdaje

Příští zasedání 28. září 2012 v hasičárně Dubovice od 18:00.
1) Schvalování výdajů a příjmů obce
2) Diskuze
3) Různé