Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 204 ze dne 26. 8. 2012

 Program zasedání:
 

1)       pí Malíšková - prodej pozemku
2)       Předání majetku sdružení Dobrovolných hasičů Dubovice
3)       Školka – finální úpravy, fasáda
4)       Popadané stromy
5)       Vrty
6)       Změna v termínech zasedání zastupitelstva
7)       Přestupková komise
8)       Brigády
9)       Příjmy a výdaje

 
Příští zasedání 16. září 2012 v hasičárně Dubovice od 18:00.
1) Schvalování výdajů a příjmů obce
2) Diskuze
3) Různé