Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 204 ze dne 16. 9. 2012

  Program zasedání:
1) pí Malíšková – prodej pozemku
2) Revize hasicích přístrojů
3) Odečty počítadel elektro a vody pro školku
4) Nové prostory obecního úřadu
5) Změna územního plánu č. 4
6) Vrty
7) Dřevo z lesa po vichřici
8) Cvičení joga
9) Nabídka zápražových kamenů k odkoupení
10) Proplacení nákladů na dětský den
11) Přestupková komise
12) Smlouva s Českomoravským betonem
13) Příjmy a výdaje

Příští zasedání 7. října 2012 v hasičárně Dubovice od 18:00.
1) Schvalování výdajů a příjmů obce
2) Diskuze
3) Různé