Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 202 ze dne 15. 7. 2012

Program zasedání:
1) Pád stromu do oplocenky Sankotových
2) Komíny Štípek
3) Školka – finální úpravy, fasáda
4) Popadané stromy
5) Doplnění ke kontrole finanční komise na hospodaření hasičů
6) 4. Změna územního plánu
7) Geodet na směny pozemků
8) Opětovná žádost pana Rouska o koupi pozemku u zahrádek
9) Přestupková komise
10) Josef Hron – vrty
11) Brigády
12) Příjmy a výdaje
 
Příští zasedání 5. srpna 2012 v hasičárně Dubovice od 18:00.
1) Schvalování výdajů a příjmů obce
2) Diskuze
3) Různé