Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 201 ze dne 24. 6. 2012

Program zasedání:
 

1)       Pavel Höfer - žádost o palivové dříví
2)       Komíny – Štípek
3)       Školka - finální úpravy a fasáda
4)       Záměr o pronájmu školky
5)       Změna územního plánu č. 4
6)       Veřejná vyhláška obecné povahy
7)       Höfer Pavel - oplocenky
8)       Brigády – soupis
9)       Příjmy a výdaje

 
Příští zasedání 15. července 2012 v hasičárně Dubovice od 18:00.
Program:
1) Schvalování výdajů a příjmů obce
2) Diskuze
3) Různé