Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 200 ze dne 3. 6. 2012

 Program zasedání:
 
1) Poznámky ze setkání zastupitelů s paní Lelingdonovou z 20. 5. 2012
2) Smlouva pro paní Lelingdonovou
3) Školka - finální úpravy a fasáda
4) Odstranění padlých stromů, dodávka deklu do zahrady školky
5) Podána žádost o pozemkovou úpravu
6) 4. změna územního plánu
7) Změna rozpočtu č. 1/2012
8) Rozpočet na opravu cesty
9) Závěrečný účet obce 2011
10) Příjmy a výdaje
 
Příští zasedání 24. června 2012 v hasičárně Dubovice od 18:00.
Program:
 
1) Schvalování výdajů a příjmů obce
2) Diskuze
3) Různé