Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 199 ze dne 13. 5. 2012

 Program zasedání:

 TOC \o "1-1" \n \p " " \u 1)        Zpráva o školce
2)        Smlouva o zabezpečení provedení údajů do informačního systému územní identifikace
3)        Zpráva o kontrole hospodaření obce
4)        Stropy školka - podepřít

 
 
Příští jednání se uskuteční: 3. června 2012 od 18:00 v Hasičárně Dubovice.
Program:
1)   Schvalování výdajů a příjmů obce
2)   Diskuze
3)   Různé