Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 198 ze dne 22. 4. 2012

Program zasedání:
1)        Zpráva o školce
2)        Archiválie
3)        Žádost o příspěvek na cestu
4)        Program příštího zastupitelstva

 
Příští jednání se uskuteční: 13. května 2012 od 18:00 v Hasičárně Dubovice.

Program:
1)      Schvalování výdajů a příjmů obce
2)      Diskuze
3)   Různé