Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 197 ze dne 1. 4. 2012

Program zasedání:
 

1)        Zpráva od pana Sankota
2)        Návrh rozpočtu na rok 2012
3)        Škola - informace o stavbě
4)        Brigády - zpráva od paní Hunalové
5)        2. rozbor vody - v pořádku
6)        Prodej pozemku - Rousek
7)        Grant na vybavení zahrady před školou
8)        Žádost Pavel Váňa - odprodej dřeva
9)        Příjmy a výdaje
 
Příští jednání se uskuteční: 22. dubna 2012 v Hasičárně Dubovice
 
Program:
1)      Schvalování výdajů a příjmů obce
2)      Diskuze
3)   Různé