Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 196 ze dne 11. 3. 2012

 Program zasedání:
 

1)        Žádost o pozemek - Pavel Rousek
2)        Lelingdonová - úprava zahrady
3)        Pozemková reforma
4)        Odběr vzorků vody
5)        Faktura za inzerát na hasičský ples - zaplatí Váňa jako sponzorský dar
6)        Pojištění Ducato
7)        Školka
8)        Žádost Pavel Váňa - odprodej dřeva
9)        Příjmy a výdaje
10)     Program příštího zastupitelstva

 
Příští jednání se uskuteční: 1. dubna 2012 od 18:00 v Hasičárně Dubovice.
 
Program:
1) Kontrola stavby školky
2) Schvalování výdajů a příjmů obce
3) Různé