Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 195 ze dne 19. 2. 2012

Program zasedání:
1)        Pronájem školky 

2)        Schůze k pozemkové reformě
3)        Nabídka na akumulační kamna - školka
4)        Příjmy a výdaje
Příští jednání se uskuteční: 11. března 2012 od 18:00 v Hasičárně Dubovice.

 
 
Program:
1) Veřejná část ohledně pozemkové reformy
2) Kontrola stavby školky
3) Schvalování výdajů a příjmů obce
4) Různé