Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 194 ze dne 29. 1. 2012

  Program zasedání:
1)        Finanční komise - projde hospodaření hasičů
2)        Agos - poslat nabídku na fasádu

3)        Odpracované hodiny při dozoru stavby a náklady na telefon ing. Miloslava Váňi
4)        Další práce nutné provést na stavbě školky
5)        Vyřazení majetku z evidence
6)        Gumy na Ducato
7)        Příjmy a výdaje
8)    Program příštího zastupitelstva
 
Příští zasedání zastupitelstva se uskuteční 18. 2. 2012 od 18:00 v Hasičárně Dubovice. 
Program:
1) Kontrola stavby školky
2) Schvalování výdajů a příjmů obce
3) Diskuze