Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 183 ze dne 15. 5. 2011

Program zasedání:
1) Návrh usnesení - Návrh zadání změny
2) Vysekání oplocenek a oplocení stromků za kravínem
3) Reklamace dopravních značek
4) Autobusy
5) Rekonstrukce školky
6) Návrh smlouvy o dílo - 3. změna územního plánu
7) Peníze na terminovaný vklad
8) Brigáda - dosazení stromků
9) Výdaje a příjmy
10) Plnění úkolů z předchozího zastupitelstva
11) Úkoly ze zastupitelstva obce
12) Program příštího zastupitelstva
 
Příští jednání se uskuteční: 5. června 2011 od 18:00 v Hasičárně Dubovice.
 
Program příštího zasedání:
1) Kontrola plnění úkolů
2) Schvalování výdajů a příjmů obce
3) Diskuze
4) Různé