Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 182 ze dne 24. 4. 2011

Program zasedání:
 
1) Školka - informace od potencionální zájemkyně o provozování
2) Přestavba budovy - pokračování
3) Uložení peněz na termínovaný vklad
4) Audit
5) Výdaje a příjmy
6) Pan Hron a voda
7) Vytěžení kůrovcového dřeva
8) Obecní brigády
9) Plnění úkolů z předchozího zastupitelstva
10) Úkoly ze zastupitelstva obce
11) Program příštího zastupitelstva
 
Příští jednání se uskuteční: 15. května 2011 od 18:00 v Hasičárně Dubovice.
 
Program příštího zasedání:
1) Kontrola plnění úkolů
2) Schvalování výdajů a příjmů obce
3) Diskuze
4) Různé