Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 179 ze dne 20. 2. 2011

 Program zasedání:
1) Nabídky na odizolování školky
2) Pokácení dubu
3) Odprodej pozemku paní Malíškové
4) Vyhlášky
5) Inventarizace majetku obce
6) Zpráva z „lesního auditu“
7) Schválené výdaje a příjmy
8) Plnění úkolů z předchozího zastupitelstva
9) Úkoly ze zastupitelstva obce
 
Příští jednání se uskuteční: 13. 3. 2011 od 18:00 v kanceláři obecního úřadu Dubovice.
Program jednání:
1) Rozpočet obce na rok 2011
2) Kontrola plnění úkolů
3) Schvalování výdajů a příjmů obce
4) Diskuze