Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 176 ze dne 12. 12. 2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice ve formátu pdf. Pokud nejde otevřít, stáhněte si Adobe reader.

Program zasedání:
1) Převzetí cest v katastru Dubovice od státu pod správu obce
2) Hasičárna a rybníky pod správou hasičů
3) Rozpočtové provizorium
4) Výroční schůze obyvatel obce Dubovic
5) Zavření závory do „Klik“
6) Výstavba tůně
7) Informace o výlovu rybníka uskutečněného v říjnu 2010
8) Veřejné zakázky
9) Schválené výdaje a příjmy
10) Čerpání dotací
11) Změna tarifu na hasičárně
12) Dopis paní Malíškové ze dne 23. 11. 2010
13) Porážka 2-3 slabších stromků na oplocenky
14) Dodatek ke smlouvě se SOMPO
15) Nespokojenost s prohrnováním
16) Úročení finančních prostředků obce na bankovním účtu
17) Rozpočtové opatření č. 5/2010
18) Plnění úkolů z předchozího zastupitelstva
19) Úkoly ze zastupitelstva obce
20) Program příštího zastupitelstva

Příští zasedání se uskuteční 2. 1. 2011 od 18:00 v kanceláři obecního úřadu Dubovice.

Na programu jednání bude:
1) Kontrola plnění úkolů
2) Schvalování výdajů a příjmů obce
3) Zpráva kontrolního výboru
4) Určení cest, které bude chtít obec pod svou správu
5) Pověření sestavením rozpočtu na rok 2011
6) Úročení finančních prostředků obce
7) Diskuze