Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 173 ze dne 3. 10. 2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice ve formátu pdf. Pokud nejde otevřít, stáhněte si Adobe reader.

Program zasedání:

1. Náklady uplynulého období

2. Žádost o povolení opěrné zídky na parc.č.604/117

3. Výlov rybníka