Volby do PS 2013

O Z N Á M E N Í
o počtu a sídle volebních okrsků. V souladu s ustanovením § 14c písm.f) Zákona č.247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně některých zákonů informuji o počtu a sídle volebních okrsků
v obci Dubovice:
 
počet okrsků: 1
sídlo volebního okrsku č.1: Hasičská zbrojnice, Dubovice čp.16
 
 
V Dubovicích dne 24.9.2013
JUDr.Jaroslav Váňa
starosta obce DUBOVICE