Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 3.4.2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubovice, konaného dne 3.4.2016 Program: 1) Určení zapisovatele a ověřovatelů 2) Schválení programu jednání 3) Dotace z Programu obnovy venkova Vysočiny na rok 2016 4) Černá skládka lokalita „Kliky“ 5) Stavební úpravy podkroví budovy OÚ 6) Smlouva o zřízení věcného břemene 7) Změna rozpočtu č.1 8) Brigády 9) Různé 10) Příjmy a výdaje