Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Dubovice - 26.5.2019

Zastupitelstvo obce Dubovice
 
P O Z V Á N K A
 
Na zasedání zastupitelstva obce Dubovice, které se koná dne 26.5.2019 od 18.00 hodin v hasičárně v Dubovicích.
 
 
Program:        
            1) Určení zapisovatele a ověřovatelů
            2) Schválení programu jednání
            3) Výstavba RD – směna pozemků
            4) Dotace od Kraje Vysočina na obnovu venkova na rok 2019
            5) Připojení vodovodu obce na soustavu „HUPEPO“
            6) Práce v obecních lesích
            7) Čištění odpadních vod v obci
            8) Zhotovení skříňky na uložení betlému v kapličce
            9) Územní plán obce
            10) Různé
            11) Příjmy a výdaje
 
 
V Dubovicích  dne 17.5.2019                                                                       
 
                                                                                                          JUDr. Jaroslav Váňa
 
                                                                                                                Starosta obce
 
 

„Mějte dobrou náladu. Dobrá nálada vaše problémy sice nevyřeší, ale naštve tolik lidí kolem, že stojí za to si ji užít.“ Jan Werich